บาคาร่าเว็บตรง เสรีภาพในการพูดที่มหาวิทยาลัย: ทางข้างหน้า

บาคาร่าเว็บตรง เสรีภาพในการพูดที่มหาวิทยาลัย: ทางข้างหน้า

บาคาร่าเว็บตรง มหาวิทยาลัยถูกท้าทายในปัจจุบันให้พิจารณาขอบเขตของการแสดงออกอย่างเสรีอีกครั้งในฐานะที่เป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ มหาวิทยาลัยจะต้องให้อิสระในการสอบถาม ซักถาม และสำรวจความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือเงียบแต่นักเรียนบางคนอ้างว่าราคาที่จ่ายสำหรับการพูดอย่างอิสระนั้นสูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยปกป้องคำพูดที่มีอคติและหัวรุนแรง ในเวลาเดียวกัน 

นักการเมืองบางคนโต้แย้งว่ามหาวิทยาลัยล้มเหลวในการปกป้องมุมมองและความคิดเห็น

ในวงกว้างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอนุรักษ์นิยม

มหาวิทยาลัยควรตอบสนองอย่างไร? ฉันเสนอแนวทางที่เรียกว่า ‘เสรีภาพที่ครอบคลุม’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องค่านิยมหลักและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ภายในบริบททางกฎหมายที่หลากหลายซึ่งสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายร่วมกันจากแรงกดดันจากนักศึกษา (และคณาจารย์) ในการจำกัดการป้องกันคำพูดและจำกัดคำพูดของผู้สอน นักศึกษา และผู้บรรยายที่ได้รับเชิญ

ขณะที่ฉันแนะนำมหาวิทยาลัยให้พยายามพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการป้องกันคำพูดและเพื่อช่วยให้พวกเขานำนโยบายเหล่านี้ไปใช้และจัดการกับความตึงเครียด ฉันได้สังเกตรูปแบบของข้อกังวล: นักเรียนเรียกร้องให้ผู้ดูแลระบบจำกัดคณะที่มีส่วนร่วมในการพูดที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิด ตัวอย่างเช่น ข้อความต่อต้านผู้อพยพ อคติทางเชื้อชาติ หรือการไม่ยอมรับศาสนา ในบางสถานที่ นักเรียนแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้พูดที่ได้รับเชิญ เช่น เมื่อความคิดเห็นเหล่านั้นไม่เห็นด้วยกับสิทธิเกย์ที่เท่าเทียมกัน และอาจทำร้ายนักเรียน LGBT เพื่อนของพวกเขา หรือเมื่อนักเรียนกังวลว่าความคิดเห็นของพวกเขาอาจดูหมิ่นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในวิทยาเขต

รวมเสรีภาพ

คำตอบที่แนะนำของฉันยึดติดอยู่กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รูปแบบของความหลากหลายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ทั้งด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ศาสนา ตามชั้นเรียน และระดับชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการขยายพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การขยายการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา โลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น 

และความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาที่หลากหลายและเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนบทบาทในระบอบประชาธิปไตย ล้วนต้องทบทวนรูปแบบความรู้ที่เราผลิตและวิธีเผยแพร่ .

แนวทางเสรีภาพที่ครอบคลุมสามารถให้การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายในการให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของตนในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและขอบเขตทางการเมืองที่มีการแบ่งขั้ว

กรอบเสรีภาพที่ครอบคลุมยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการแสวงหาความรู้และเป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองและประชาธิปไตย

การแสดงความคิดเห็น การลองแนวคิดใหม่ การแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ อย่างอิสระ เป็นแง่มุมที่จำเป็นของการวิจัยและการเรียนรู้ ดังนั้นการแสดงออกอย่างเปิดเผยจึงเป็นหัวใจของงานของเรา บาคาร่าเว็บตรง